Wie zijn we?

M.S.V. Alchimica is de studievereniging van de studie Moleculaire Levenswetenschappen van de Universiteit Wageningen. Alle bachelor- en masterstudenten van deze studie kunnen lid worden van M.S.V Alchimica. Moleculaire levenswetenschappen is een studie waarin moleculen centraal staan. Vanuit biologisch, scheikundig en natuurkundig oogpunt wordt gekeken naar levensprocessen van celniveau tot de moleculaire schaal. Lidmaatschap bij M.S.V. Alchimica heeft bij ons een ongedwongen karakter en integratie van verschillende jaarlagen en je persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Daarom organiseren wij wekelijkse gezelligheidsactiviteiten en bieden vele mogelijkheden om te ontdekken wat mogelijk is naast en na je studie moleculaire levenswetenschappen.

Lang niet alle studieverenigingen zijn hetzelfde, dus welke activiteiten kun je bij Alchimica verwachten?

Wij organiseren iedere week minstens één activiteit. Een kerstdiner, labjaspimpavonden, themafeesten, taartlunches of een laagdrempelige borrel in ons verenigingshok. Er zijn allerlei verschillende commissies die een aantal keer per jaar zo’n activiteit organiseren. Zo hebben we de activiteitencommissie (MAXI), de eerstejaarscommissie (EJC), de biercie, de sportcie  (aprèscie) etc. Ook is er een externe contacten commissie (ECC) die excursies naar bedrijven, interessante lunchlezingen en carrièremarkten verzorgt. Je kunt jezelf eventueel opgeven voor een of meerdere van deze commissies. Zo zijn er allerlei mogelijkheden voor zelfontwikkeling bij Alchimica. Af en toe wordt er ook samengewerkt met andere studieverenigingen, zodat je ook studenten kan ontmoeten van andere studies.

Aan het begin van het academisch jaar organiseert de weekendcommissie (weekendcie) het Moleculair weekend. Dit is de beste kans om je medestudenten te ontmoeten en wij moedigen dan ook in ieder geval alle eerstejaars aan om mee te gaan op dit (integratie)weekend.

Ook heeft Alchimica een verenigingsblad, de Periodica. Vier keer per jaar krijg je als lid van Alchimica dit blad in je bus met allerlei leuke rubrieken en (af en toe wat gênante, maar vooral leuke!) foto’s. Studenten die vertellen over hun buitenlandse stages, samenvattingen van afgelopen activiteiten, een openingspraatje van de voorzitter en een moleculaire horoscoop ontbreekt in dit blad ook niet.

Mocht je benieuwd zijn naar wat er nu allemaal speelt binnen onze vereniging, bekijk dan onze agenda  en/ of word lid van onze Facebook groep.

Ook staat het bestuur altijd paraat voor vragen via msv.alchimica@wur.nl