Geschiedenis

Hier volgt een overzicht van de geschiedenis van de de studie en de vereniging. Hierbij is gebruik gemaakt van onze (lustrum)almanakken en verschillende interviews met prof. Hans Lyklema (één van de oprichters van de studie).           

1876 Oprichting nationale landbouwschool te Wageningen. Vanaf 1896 genoemd Hoogere Land- en Boschbouwschool en vanaf 1904 genoemd Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
1918 Oprichting Rijks Landbouw Hooge school te Wageningen.
1967 prof. Dr. Den Hartog (oud-hoogleraar in de organische chemie te Wageningen) bezoekt prof. Dr. Clark (hoogleraar organische chemie aan Warwick University ) en hoort voor het eerst zijn theorieën over een nieuw vakgebied: ‘The School of Molecular Sciences’. De koppeling tussen de chemie en fysica/biologie was op dat moment niet vanzelfsprekend: Waar fysici (en chemici) in sterk vereenvoudigde modelsystemen  werken, zijn biologen meer bezig met ‘echte levende stof’. Volgens biologen zijn de vereenvoudigde modellen niet toegestaan omdat ze het systeem niet goed genoeg beschrijven: te veel details worden weggelaten en het is onmogelijk te achterhalen wat dit met de echte systemen doet.
29 mei 1967 Bijeenkomst prof. Dr. Den Hartog, prof. Lyklema, prof. Van der Plas en prof. Veeger te Wageningen. Onder het genot van een kopje koffie werd het idee voor een studie Moleculaire Wetenschappen besproken.
december 1967 Indiening en directe aanname van voorstel tot oprichten van de studie Moleculaire Wetenschappen. De senaatscommissie ‘Moleculaire Wetenschap’ onder leiding van prof. Hellinga en secretaris prof. Lyklema wordt opgericht.
december 1969 Het voorstel tot oprichting van de studie Moleculaire Levenswetenschappen ingediend door de commissie ‘Moleculaire Wetenschap’ onder leiding van prof. Den Hartog en de secretaris prof. De Veeger wordt definitief aangenomen.
8 juli 1970 Akkoord van de Minister van Landbouw Lardinois voor oprichting van de studie.
1970-1971 Eerste collegejaar van Moleculaire Wetenschappen met negen nieuwe studenten. Afstudeerrichtingen: chemisch en een chemisch-biologisch.
1970 Oprichting studievereniging Luukelom. Brengt de ‘Apolaire Binding’ uit, organiseert later ook lezingen en excursies. Draagt zorg voor de studenten in de richtingsgroep (soort Opleidingscommissie). Er wordt later begonnen met de organisatie van een richtingsweekend.
1975 Gegroeid tot 35 studenten per jaar. Nu ook chemisch-fysische afstudeerrichting.
1980 Afstudeerrichting Biotechnologie geïntroduceerd.
1982 Explosieve groei.
1986 Naamsverandering universiteit naar Landbouw Universiteit.
1990 90 eerstejaars.
1992 Afsplitsing van de specialisatie biotechnologie als de aparte studie Bioprocestechnologie. Hierdoor daalt het aantal eerstejaars van Moleculaire Wetenschappen naar 20 a 30 studenten per jaar.
1992 Doorstart van de vereniging onder de naam M.S.V. Geen Flauwekuul. Er werd voor deze naam gekozen om te laten zien dat de vereniging wat minder serieus te werk zou gaan: humor en ludieke activiteiten zouden de boventoon gaan voeren, en vooral gezelligheid moest zorgen dat de vereniging weer actief werd. De naam van de Apolaire Binding veranderde in het Ridikuultje, afgekort het Kuultje.
1998 Naamsverandering naar het professioneler ogende M.S.V. Alchimica en presentatie van het logo. De naam van het Kuultje werd veranderd in de Periodica Alchimica.
1998 De leerstoelgroepen Bio-anorganische chemie en Moleculaire genetica worden opgegeven en de leerstoelgroepen Fysisch-organische chemie en Bio-organische chemie moeten fuseren i.v.m. bezuinigingen.
1999 Naamsverandering naar Wageningen University als onderdeel van Wageningen University and Research centre.
1 september 2007 Naamsverandering studie naar Moleculaire Levenswetenschappen
2013 Afscheid van ’t Hok, de verenigingsruimte in het Transitorium, op de Dreijen en verhuizing naar Ad Hok op de vijfde verdieping van het Forum op de nieuwe campus. Momenteel beginnen 50 à 60 studenten per jaar aan de bachelor.
2015 Voor het eerst sinds 1990 en de afsplitsing van biotechnologie in 1992 zijn er weer 90 aanmeldingen voor het eerste jaar! Tevens dit jaar een zeer geslaagd negende lustrum der MSV Alchimica met als thema ‘Back to your roots’.
2017 Vanwege de grote animo voor de opleiding is er nu een decentrale selectie voor eerstejaars studenten. De numerus fixus is ingesteld op 100 startende studenten. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen.
2019 Door sterke afname van studentenaantal is de decentrale selectie voor eerstejaars studenten teruggetrokken.