Commissies

Dit zijn de commissies van Alchimica. Lijkt het je leuk om activiteiten te organiseren vanuit één van deze commissies? Stuur dan een mail naar het bestuur van Alchimica! Als je een goed idee hebt voor een activiteit, maar niet deel uit wil maken van een commissie, mag je dit natuurlijk ook aan het bestuur melden. Zelfgeschreven stukken voor de Periodica of ideeën voor nieuwe Alchimica ‘goodies’ zijn ook van harte welkom.

Vaste commissies

Bestuur: Maar natuurlijk is het bestuur een commissie! Het bestuur houdt de vereniging draaiende door commissies te coördineren en het gezicht van de vereniging te zijn naar zowel de leden als naar niet-leden. Het bestuur vergadert wekelijks, is op vrijwel iedere activiteit aanwezig en vertegenwoordigt Alchimica bij andere verenigingen, zoals bij bestuurswissels. De bestuurswissel van Alchimica is steevast zo vroeg mogelijk in januari en dan wordt meteen het hele bestuur gewisseld, in tegenstelling tot de gewoonte bij vele andere verenigingen.

ECC: De ECC (Externe Contacten Commissie) organiseert lezingen, workshops en excursies voor de leden van Alchimica. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het werven van sponsoren en het onderhouden van contacten met sponsoren.

EJC: De EJC (EersteJaars Commissie) is een commissie, geheel bestaande uit eerstejaars Moleculairen, die activiteiten organiseert voor eerstjaars. Naast de traditionele “labjas-pimp”-avond organiseert de EJC ook zelfbedachte activiteiten en soms zelfs de “Black & White Party” in samenwerking met zustervereniging CODON.

FotonFoton is de fotocommissie van MSV Alchimica. Zij zorgen ervoor dat er bij activiteiten foto’s worden gemaakt. Deze worden uitgezocht op ‘kan-door-de-beugel-factor’ en plaatsen vervolgens deze foto’s op de website.

MAXI: De MAXI (Moleculaire Activiteiten Commissie) is de commissie die de gezelligheidsactiviteiten organiseert van Alchimica. De activiteiten kunnen geheel variëren. Denk hierbij aan het “het-is-nog-lang-geen-kerst” diner, de entropische pakjesavond, spelletjesavonden, filmavonden en de п-dag borrel.

MusiCie: De MusiCie is Alchimica’s eigen DJ-commissie. De MusiCie maakt bepaalde activiteiten wat feestelijker door hoogwaardige hitjes te draaien.

PPM: De PPM (Publicatie, Promotie en Merchandise) bedenkt, maakt en verkoopt moleculair getinte voorwerpen. Moleculaire mokken, moleculaire shirts, moleculaire stickers, moleculaire truien, en misschien zelfs moleculaire onderbroeken… De PPM regelt het allemaal! Alle merchandise van de PPM vind je hier.

Redacie: De Redacie publiceert vier keer per jaar het verenigingsblad ‘de Periodica’. Dit blad staat bol met verslagen van activiteiten, interessante interviews, nuttige en minder nuttige (chemische) informatie.

Taartcie: De Taartcie bakt overheerlijke taarten die vervolgens door de leden kunnen worden genuttigd tijdens een taartlunch of (drank)taartavond. Eén keer per jaar zijn de rollen omgedraaid en mogen de leden taarten bakken voor de taartbakwedstrijd, waarbij voor elke deelnemer prijs is! Ook bij de taartbakwedstrijd geldt: genoeg taart voor iedereen!

Biercie: De Biercie organiseert drankgerelateerde activiteiten. Dit varieert van kroegentochten tot heuse diners (het EDD).

WWWcie: De WWWcie is de commissie die de website en andere digitale zaken van Alchimica beheert.

SportCie: The SportCie is the sport committee of Alchimica. Every period they organize activities like dodgeball, swimming and sport tournaments. They also manage the Open Nederlandese Chemie Sportdagen for Alchimica.

Gelegenheidscommissies

Lustrumcie: Elke vijf jaar viert Alchimica haar Lustrum met een Lustrumweek vol activiteiten, zoals een symposium en een reünie voor oud-leden. Deze week wordt georganiseerd door de Lustrumcommissie.

Almanakcie: Tegelijk met het lustrum wordt een almanak uitgebracht, waarin de geschiedenis van de vereniging van de afgelopen 5 jaar wordt beschreven. Deze Almanak wordt gemaakt door de Almanakcie.

Ouderdagcie: De Ouderdagcie is de commissie die de ouderdag organiseert. Voor de ouders van de tweedejaars is dit een unieke kans om een dag uit het leven van hun dochter/ zoon mee te maken! Snuif de dampen uit de practicumzaal maar eens diep in en geniet van de verspreiding der kennis in de collegezaal!

Weekendcie: Elk jaar is er een Moleculair Weekend in de eerste periode gedurende het weekend voor de zelfstudieweek, waar de eerstejaars kennis kunnen maken met de ‘oude garde’. Het draait vooral om de kennismaking met elkaar, de ouderejaars en de vereniging. Het is dus geen ontgroening. Elk jaar is er een thema dat tijdens de AID op de studiedag bekend wordt gemaakt! Het weekend wordt georganiseerd door de Weekendcie.

Adviescommissies

KCC: De KCC (Kas Controle Commissie) bestaat uit oud-penningmeesters en controleert begrotingen en afrekeningen wanneer dit nodig wordt geacht. Ook kan het zittende bestuur de commissie advies vragen op het gebied van geldzaken.

VIPcie: De VIPcie (“Vinger-in-de-pap” commissie) bestaat uit oud-leden van het bestuur van Alchimica. Zij geven het zittende bestuur advies over het besturen van de vereniging.

Onderwijscommissies

Voorlichtingscie: De studenten van de voorlichtingscommissie helpen als voorlichters bij de meeloopdag en de open dag van de bachelor Moleculaire Levenswetenschappen.