WWWcie

Patrick Barendse
Mark Nijland

De WWWcie is de commissie die de website en andere digitale zaken van Alchimica beheert.